I/S Amagerforbrænding: Indberetning for 2011

07-06-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra I/S Amagerforbrænding, Kraftsværksvej 31, 2300 København S

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

I/S Amagerforbrænding
Kraftsværksvej 31
2300 København S

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 72544288