DuPont Nutrition Biosciences ApS: Afgørelse om ingen godkendelsespligt for yderligere produktion af pektinase på biofabrikken

22-06-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS kan foretage yderligere produktion af enzymet pektinase på virksomhedens enzymproduktionsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 20. juli 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage yderligere produktion af enzymet pektinase på virksomhedens enzymproduktionsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til  Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den  20. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Afgørelse