Danepork A/S: Ansøgning om vilkårsændring

21-06-2012

Danepork A/S har søgt om vilkårsændring af deres driftstid, således at produktionstiden skubbes 2 timer fra kl. 05.00 til kl. 07.00. Fristen for kommentering udløber d. 4. juli 2012 kl. 16.00.

Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl har søgt om vilkårsændring af deres driftstid, således at produktionstiden skubbes 2 timer fra kl. 05.00 til kl. 07.00.
Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om vilkårsændring skal være modtaget senest den 4. juli 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.