Daka Randers: Miljøgodkendelse

20-06-2012

Miljøstyrelsen har givet Daka Amba, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ miljøgodkendelse til weekenddrift i sommerhalvåret.
Klagefristen udløber: 18. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Daka Amba, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ miljøgodkendelse til weekenddrift i sommerhalvåret. Virksomheden har siden 16. maj 2009 haft tilladelse til weekenddrift. Tilladelsen udløber 29. juni 2012 og søges nu gjort permanent. Virksomhedens tilladte produktionsmængde ændres ikke.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller ,
hvor den skal være modtaget senest den 18. juli 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .