Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg: Indkaldelse af idéer og forslag

06-06-2012

AffaldVarme Aarhus vil etablere et biomassefyret kraftvarmeværk ved forbrændingsanlægget på Affaldscenter, Ølstedvej ved Lisbjerg.
Frist for idéer og forslag: 4. juli 2012

AffaldVarme Aarhus vil etablere et biomassefyret kraftvarmeværk ved forbrændingsanlægget på Affaldscenter, Ølstedvej ved Lisbjerg. Brændslet vil som udgangspunkt være halm, men også andre biomassebrændsler kan blive aktuelle.

Naturstyrelsen har afgjort, at etablering af et kraftvarmeværk er VVM-pligtigt. Aarhus Kommune har tilkendegivet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for projektet.

Miljøstyrelsen Aarhus har ansvaret for udarbejdelse af VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen for det biomassefyrede kraftvarmeværk, og Aarhus Kommune har ansvaret for udarbejdelse af lokalplan og efterfølgende byggetilladelse.

Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer og en vurdering af, hvilke virkninger på miljøet et biomassefyret kraftvarmeværk kan medføre (VVM-redegørelse). Da det ansøgte ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, skal Aarhus Kommune endvidere udarbejde den nødvendige ændring af kommuneplanens rammer og en lokalplan i overensstemmelse hermed.

Aarhus Kommune og Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for planlægningen, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Aarhus Kommune og Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Fra den 6. juni 2012 til den 4. juli 2012 kan ideoplægget med information om den eventuelle ændring ses på:

Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek
Trige Kombi Bibliotek, smedebroen 21, 8380 Trige
Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10
www.aarhus.dk/lokalplaner

Her på hjemmesiden kan ses:

- idéoplæg
- anmeldelse
- afgørelse om VVM-pligt

eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Orienterende borgermøde:
Affaldvarme Aarhus orienterer om projektet på et offentligt møde, hvor Aarhus Kommune og Miljøstyrelsen også deltager.
Mødet afholdes tirsdag den 19. juni kl. 19 – 21 på Affaldscenter, Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N.

Frist for idéer og forslag:
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Aarhus senest den 4. juli 2012 .
Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4437
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00035