A/S Jydsk Aluminium Industri: Tillæg til miljøgodkendelse

28-06-2012

Miljøstyrelsen har givet A/S Jydsk Aluminium Industri, Mørupvej 9, 7400 Herning, godkendelse til udvidelse af virksomhedens kapacitet til produktion af sandkerner.
Klagefristen udløber: 26. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet A/S Jydsk Aluminium Industri, Mørupvej 9, 7400 Herning,  miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens kapacitet til produktion af sandkerner.

- tillæg til miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 26. juli 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .