Arla Foods, Høgelund Mejeri: Påbud om ændring af vilkår

15-06-2012

Miljøstyrelsen Odense har givet Arla Foods amba, Høgelund Mejeri påbud om ændring af vilkår 16 i Miljøgodkendelse af 16. marts 2010. Klagefristen udløber d. 12. juli 2012 kl. 16.00.

Påbud om ændring af vilkår 16 i "Miljøgodkendelse af 16. marts 2010 til udskiftning af eksisterende resnseanlæg samt ændret udløbssted for det rensede spildevand".

Arla Foods amba, Høgelund Mejeri påbydes hermed ændring af vilkår om egenkontrol af renset spildevand. Ændringer omhandler krav om iltindhold samt kontrolmetode til overholdelse af krav til vandmængden.

Afgørelse om påbud