Arla Foods Esbjerg Mejeri: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

07-06-2012

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Arla Foods Esbjerg Mejeri op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Frist for kommentering: 5. juli 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Arla Foods Esbjerg Mejeri, Kvanglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 72 54 42 54 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.