Aps nr. 1234 af 29.10.2007: Ansøgning om miljøgodkendelse

11-06-2012

Aps nr. 1234 af 29.10.2007 har søgt om miljøgodkendelse til etablering af fjerkræsslagteri i eksisterende slagteribygninger på adressen Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.
Frist for kommentarer: 9. juli 2012 kl. 16.00

Aps nr. 1234 af 29.10.2007 har søgt om miljøgodkendelse til etablering af fjerkræsslagteri i eksisterende slagteribygninger på adressen Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
.

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 9. juli 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.