AKV Langholt A.m.b.a.: Påbud om ændringer af vilkår

08-06-2012

Miljøstyrelsen har meddelt AKV Langholt A.m.b.a. påbud om ændringer af vilkår i samlet godkendelse af 20. december 2006
Klagefristen udløber: 6. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt AKV Langholt A.m.b.a., Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov, påbud om ændringer af vilkår i samlet godkendelse af 20. december 2006.

Påbuddet træder i kraft straks fra afgørelsens dato.

Se afgørelse med klagevejledning her.

Klagefristen udløber 6. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg