AffaldPlus Fakse: Påbud

19-06-2012

AffaldPlus Fakse Miljøanlæg, afgørelse om ændring af liste over affald der må modtages til deponering.
Klagefrist 17.07.2012

AffaldPlus Fakse Miljøanlæg, afgørelse om ændring af liste over affald der må modtages til deponering.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om ændring af liste over affald der må modtages på AffaldPlus Fakse Miljøanlæg, Præstøvej 105A, 4640 Fakse.

Dertil er der meddelt vilkår for håndtering af asbestholdigt affald.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Påbud

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller og skal være modtaget senest den 17. juli 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .