Vattenfall, Nordjyllandsværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

06-07-2012

Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket har søgt om miljøgodkendelse til medforbrænding af 50 % biomasse på vægtbasis sammen med kul på værkets blok 3.
Frist for kommentarer: 10. august 2012 kl. 16.00

Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov har søgt om miljøgodkendelse til medforbrænding af 50 % biomasse på vægtbasis sammen med kul på Nordjyllandsværkets blok 3.

Det er muligt for enhver borger at se og eventuelt kommentere ansøgnings-materialet. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf: 72 54 44 37
e-mail: .

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 10. august 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.