Revurdering af miljøgodkendelsen af Avedøreværkets blok 2

17-07-2012

Miljøstyrelsen agter at revidere miljøgodkendelsen af Avedøreværkets blok 2.
Frist for anmodning om at få tilsendt udkast til revideret godkendelse:
15. august 2012 kl. 16.00

Revurdering af miljøgodkendelsen af Avedøreværkets blok 2, Hammerholmen 50, Hvidovre

Miljøstyrelsen agter at revidere miljøgodkendelsen af Avedøreværkets blok 2. Revision af godkendelsen vil ske som led i behandling af ansøgning fra DONG Energy A/S om godkendelse til øget biomasseindfyring på Avedøreværket og opnormering af værkets kapacitet. Der pågår i øjeblikket en VVM-proces for dette projekt, og der har i januar – februar 2012 været indkaldt forslag og ideer til projektet fra offentligheden. Det forventes, at udkast til VVM-redegørelse, forslag til Kommuneplantillæg og udkast til miljøgodkendelse af projektet, herunder revision af godkendelsen af blok 2, vil blive sendt i offentlig høring i begyndelsen af september 2012.

Enhver kan senest den 15. august 2012 anmode om at få tilsendt udkast til revideret godkendelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Anmodning om at se udkast til afgørelse sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller på mail:

Spørgsmål til sagen, herunder anmodning om at se sagens akter, kan sendes til Jørn L. Hansen, Miljøstyrelsen Roskilde, e-mail: , tlf. nr.: 72 54 43 53