Novozymes A/S Fuglebakken, Afgørelse

05-07-2012

Afgørelse om vilkårsændring for energianlægs-
godkendelsen.
Klagefrist: 2. august 2012 kl. 16.00

Novozymes A/S
Fuglebakken

Afgørelse om vilkårsændring

Miljøstyrelsen har ændret et vilkår for Reccoström luftrensningsanlægget. Ændringen har til formål at bringe emissionskravene i overensstemmelse med anbefaling-erne i Miljøstyrelsens Luftvejledning.

Afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 43 27 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 2. august 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .