Miljøgodkendelse af hurtigfærgerute Kalundborg - Aarhus

20-07-2012

Miljøstyrelsen har meddelt tidsbegrænset miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Kalundborg - Aarhus

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Kalundborg - Aarhus, der skal besejles af HSC Dolphin Jet. Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til.

Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Klagen skal sendes til Miljøstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 17. august 2012.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
tlf. 72 54 40 00

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Se miljøgodkendelsen
Bilag 1 til miljøgodkendelsen
Bilag 2 til miljøgodkendelsen
Bilag 3 (jpg-fil)
Bilag 4 - Oversigt over Natura 2000 områder