Koppers Denmark A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

04-07-2012

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Koppers Denmark A/S kan ændre brandklasse for tank 17, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Koppers Denmark A/S, Avernakke 1, 5800 Nyborg kan ændre brandklasse for tank 17, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan ses herunder.

Afgørelse