Hammel Fjernvarme Amba: Indberetning for 2011

02-07-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra Hammel Fjernvarme Amba, Irlandsvej 6, 8450 Hammel

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

Hammel Fjernvarme Amba
Iralndsvej 6
8450 Hammel

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4449