Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste: Påbud om undersøgelse og oprensning

27-07-2012
Jord

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Forsvaret om undersøgelse og oprensning af olieforurening efter brud på oliepipeline ved Hellevad i Aabenraa Kommune.

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Forsvaret om undersøgelse og oprensning af olieforurening efter brud på oliepipeline ved Hellevad i Aabenraa Kommune.

Se påbud med klagevejledning her

Klagefristen udløber den 24. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ