Flere skibsanløb er ikke VVM-pligtig

26-07-2012

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt afgørelse om at udvidelsen af aktiviteten med flere skibsanløb pr. år på Inter terminals AOT ApS, Asnæsvej 16A, 16C og16D, 4400 Kalundborg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelsen (pdf-fil)
- Anmeldelsen (pdf-fil)
- Bilag, VVM-screening (pdf-fil)

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny. Østergade 7, 4000 Roskilde   eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden torsdag 23. august 2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Ny. Østergade 7, 4000 Roskilde
Tlf.: 7254 5355
e-post: