Dong Energy A/S Måbjergværket: Indberetning for 2011

02-07-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra Dong Energy A/S Måbjergværket, Energivej, 7500 Holstebro

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

Dong Energy A/S Måbjergværket
Energivej
7500 Holstebro

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4449