Danipharm A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

16-07-2012

Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe har søgt om miljøgodkendelse til ændring af støjgrænsen mellem nat og dag fra kl. 07 til kl. 06.
Klagefristen udløber: 13. august 2012 kl. 16.00

Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe har søgt om miljøgodkendelse til ændring af støjgrænsen mellem nat og dag fra kl. 07 til kl. 06, dvs. at grænseværdien for støj søges ændret fra 40 dB(A) til 55 dB(A) i tidsrummet kl. 06.00-07.00.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf. 72 54 40 00
eller

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 13. august 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.