Danepork A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-07-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danepork A/S, Randbøl kan ændre driftstiden fra kl. 05.00 – 16.00 til kl. 07.00 – 18.00, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette.
Klagefristen udløber: 22. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl kan ændre driftstiden fra kl. 05.00 – 16.00 til kl. 07.00 – 18.00, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til
Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
eller
hvor den skal være modtaget senest den 22. august 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .