CP Kelco Aps, ændring af tidsfrist.

04-07-2012

Ansøgning om ændring af tidsfrist for gennemførelse af støjhandlingsplan.
Frist for kommentering udløber d. 1. august 2012 k. 16.00.

CP Kelco Aps

Ansøgning om ændring af tidsfrist for gennemførelse af støjhandlingsplan

CP Kelco Aps, Ved Banen 16 i Lille Skensved har søgt om at få ændret tidsfristen for gennemførelse af støjhandlingsplan. Fristen ønskes forlænget som følge af et kommende energiprojekt, der vil overflødiggøre en del af de fastsatte støjdæmpningstrin.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt t kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 40 00, e-mail
Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 1. august 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.