Alfa Laval Nakskov, Afgørelse om revurdering

04-07-2012

Revurdering af et vilkår i miljøgodkendelsen for Alfa Laval, Nakskov.
Klagefrist: 1. august 2012 kl. 16.00

Alfa Laval Nakskov A/S
Afgørelse om revurdering af vilkår

Miljøstyrelsen har revurderet et vilkår i miljøgodkendelsen for Alfa Laval, Stavangervej 10, Nakskov.

Med vilkårsændringen forlænges tidsplanen for etablering af nye foranstaltninger til begrænsning af udledning til luften med 1 måned.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 43 57 eller .

Følgebrev

Vilkårsændring

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den onsdag den 1. august 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .