Affaldvarme Aarhus Forbrændingsanlægget i Lisbjerg: Afgørelse om VVM-pligt og afslag på ansøgning

04-07-2012

Miljøstyrelsen meddeler hermed afgørelse om VVM-pligt og afslag på miljøgodkendelse af forsøg med forbrænding af shredderaffald på Forbrændingsanlægget i Lisbjerg.
Klagefristen udløber: 8. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen meddeler hermed afgørelse om VVM-pligt og afslag på ansøgning om miljøgodkendelse af forsøg med forbrænding af shredderaffald på Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget i Lisbjerg

Se afgørelse og klagevejledning her

Klagefristen udløber: 8. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg