Affald Plus Slagelse Forbrændingsanlæg: Indberetning for 2011

02-07-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra Affald Plus Slagelse Forbrændingsanlæg, Dalsvinget 11, 4200 Slagelse

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

Affald Plus Slagelse Forbrændingsanlæg
Dalsvinget 11
4200 Slagelse

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4288