Affald Plus Næstved Forbrændingsanlæg: Indberetning for 2011

02-07-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra Affald Plus Næstvd Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

Affald Plus Næstved Forbrændingsanlæg
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4362