DONG Energy Power A/S Herningværket: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

05-01-2012

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at ændret askehåndtering på Dong Energy Power A/S Herningværket ikke kræver miljøgodkendelse.
Klagefristen udløber: 2. februar 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at ændret askehåndtering på DONG Energy Power A/S Herningværket ikke giver anledning til forøget forurening.

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Se afgørelse med klagevejledning

Klagefristen udløber 2. februar 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00
E-mail: