Alfa Lavel Nakskov A/S. Afgørelse om revurdering af vilkår

16-01-2012

Miljøstyrelsen har revurderet et vilkår i miljøgodkendelsen for Alfa Laval, Stavangervej 10, Nakskov.

Med vilkårsændringen ændres tidsplan for etablering af nye foranstaltninger til begrænsning af udledning til luften.

Miljøstyrelsen har revurderet et vilkår i miljøgodkendelsen for Alfa Laval, Stavangervej 10, Nakskov.

Med vilkårsændringen ændres tidsplan for etablering af nye foranstaltninger til begrænsning af udledning til luften.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Følgebrev

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 43 57 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den mandag den 13. februar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .