Indkaldelse af ideer og forslag til ændret brændselsindfyring og opnormering af kapaciteten for Avedøreværket.

17-01-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet biomassefyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af brændselsomlægningens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at  biomassefyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af brændselsomlægningens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Afgørelse om VVM-pligt

idéoplæg

Anmeldelsen

Afgørelsen, idéoplæg og anmeldelsens kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

DONG Energy holder åbent hus mandag den 6. februar 2012 på Avedøreværket for alle interesserede. Der vil være mulighed for at tilmelde sig en rundvisning på Avedøreværket kl. 16, eller blot til debatten kl. 17. Deltagelse kræver tilmelding, som sker ved henvendelse til DONG Energy på eller tlf. 99552673 senest d. 2. februar.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 13. februar 2012. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4350
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00038