Forlev Miljøanlæg, AffaldPlus+. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

18-01-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev.

Miljøstyrelsen Roskilde har efter anmodning revideret virksomhedens støjvilkår og samtidig fastsat vilkår om dokumentation for overholdelse af forudsætningerne for støjberegningerne. Klagefristen udløber den 13. februar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev.

Miljøstyrelsen Roskilde har efter anmodning revideret virksomhedens støjvilkår og samtidig fastsat vilkår om dokumentation for overholdelse af forudsætningerne for støjberegningerne.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Miljøstyrelsens afgørelse

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 13. februar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .