DONG Energy Asnæsværket. Miljøgodkendelse.

31-01-2012

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy Asnæsværket, Asnæsvej 16 i Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af et mellemlager for gips og filtergips.

Værket har tidligere opbevaret gips i en tank, men i forbindelse med at DONG Energy har frasolgt en række tanke råder værket ikke længere over den pågældende tank. Til erstatning etableres der et overdækket lager med plads til ca. 1.000 tons gips og ca. 400 tons filtergips på et befæstet areal i den østlige del af værkets kulgård. Klagefristen udløber den 28. februar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy Asnæsværket, Asnæsvej 16 i Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af et mellemlager for gips og filtergips.

Værket har tidligere opbevaret gips i en tank, men i forbindelse med at DONG Energy har frasolgt en række tanke råder værket ikke længere over den pågældende tank. Til erstatning etableres der et overdækket lager med plads til ca. 1.000 tons gips og ca. 400 tons filtergips på et befæstet areal i den østlige del af værkets kulgård.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 28. februar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .