Danish Crown Horsens: Ansøgning om miljøgodkendelse

11-01-2012

Danish Crown Horsens Horsens har søgt om miljøgod-kendelse til udvidelse af produktionen fra 110.000 svin/uge til 130.000 svin/uge og bygningsmæssige udvidelser af udligningskølerum og pakkeri.
Frist for kommentarer: 8. februar 2012 kl. 16.00

Danish Crown Horsens, Østbirkvej 2, 8700 Horsens har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen fra 110.000 svin/uge til 130.000 svin/uge med tilhørende bygningsmæssige udvidelser af udligningskølerum og pakkeri.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt t kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 8. februar 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.