A/S Dansk Shell: Ansøgning om miljøgodkendelse

18-01-2012

A/S Dansk Shell har søgt om miljøgodkendelse og accept af risikoforhold til etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal, samt renovering og ændring af design på tank 6 til oplag af råolie på Shell raffinaderiet. Frist for kommentering udløber d. 15. februar 2012 kl. 16.00.

A/S Dansk Shell har søgt om miljøgodkendelse og accept af risikoforhold til etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia, samt renovering og ændring af design på tank 6 til oplag af råolie på Shell raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 2 uger fra modtagelsen. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 72 54 40 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 15. februar 2012 kl. 16.00.
Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.