Arla Foods amba, Taulov Mejeri: Ansøgning om miljøgodkendelse

25-01-2012

Arla Foods amba, Taulov Mejeri har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt opførelse af nye produktions- og lagerbygninger samt kantine i tilknytning til det eksisterende anlæg. Fristen for kommentering udløber d. 22. februar 2012 kl. 16.00.

Arla Foods amba, Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt opførelse af nye produktions- og lagerbygninger samt kantine i tilknytning til det eksisterende anlæg.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 22. februar kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.