Arla Foods Amba, Christiansfeld Mejericenter: Afgørelse om ingen godkendelsespligt af teknikbygning

24-01-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods Amba, Christiansfeld Mejericenter kan foretage etablering af teknikbygning til isvandsproduktion, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 21. februar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods Amba, Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld kan foretage etablering af teknikbygning til isvandsproduktion, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 21. februar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse