Amagerværket, Vattenfall A/S. Afgørelse om ingen godkendelsespligt.

31-01-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S kan foretage fyringsforsøg med tilsatsfyring af træpiller på værkets blok 3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber den 28. februar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S kan foretage fyringsforsøg med tilsatsfyring af træpiller på værkets blok 3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal senest være modtaget den 28. februar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .