Syntese A/S, Hvidovre. Ansøgning om miljøgodkendelse

21-02-2012

Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens produktion. Den forøgede produktion vil ske på det eksisterende produktionsudstyr.
Frist for henvendelser i sagen: 20 marts 2012, kl. 16

Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens produktion. Den forøgede produktion vil ske på det eksisterende produktionsudstyr.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller på . Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest tirsdag den 20. marts 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.