pK Chemicals A/S, Hårlev: Miljøgodkendelse

18-02-2012

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals A/S miljøgodkendelse til etablering af en produktion af polysakkarider (dextran), flydende opløsninger af polysakkarider samt oprensning og tørring af dextran og dextran derivater. Klagefristen udløber d. 19. marts 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals A/S, Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev miljøgodkendelse til etablering af en produktion af polysakkarider (dextran), flydende opløsninger af polysakkarider samt oprensning og tørring af dextran og dextran derivater.

I forbindelse med etablering af produktionen foretager virksomheden en række ændringer af de eksisterende fabriksbygninger på adressen. Der er fortrinsvis tale om ændringer indendørs. Dog etableres der enkelte udendørs tankanlæg, samt et destillationsanlæg, som opstilles udendørs i en ny særskilt konstruktion.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 19. marts 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse