Nordic Sugar. Ansøgning om miljøgodkendelse

13-02-2012

Nordic Sugar, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov har søgt om miljøgodkendelse til at etablere to nye jordbassiner øst for de eksisterende jordbassiner på Bassinvej, 4900 Nakskov. Henvendelse om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 5. marts 2012 kl. 16.00.

Nordic Sugar, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov har søgt om miljøgodkendelse til at etablere to nye jordbassiner øst for de eksisterende jordbassiner på Bassinvej, 4900 Nakskov.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få til-sendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Øster-gade 7-11, 4000 Roskilde. Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 5. marts 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.