Maabjerg Energy Concept: Debatoplæg

07-02-2012

Maabjerg Energy Concept har anmeldt projekt for etablering af grønt energicenter. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt og udarbejdet idéoplæg.
Frist for ideer og forslag: 7. marts 2012 kl. 12.00

Miljøstyrelsen Aarhus har modtaget en anmeldelse af Maabjerg Energy Concept i henhold til reglerne i planloven. Miljøstyrelsen Aarhus har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Aarhus kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Projektet omfatter de eksisterende virksomheder Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket, samt 3 planlagte særskilte virksomheder til henholdsvis affaldssortering, fremstilling af bioethanol og til fremstilling af brint.

Miljøstyrelsen Aarhus opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Aarhus har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg her på Miljøstyrelsens hjemmeside:

- anmeldelse
- afgørelse om VVM-pligt
- idéoplæg

eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus, som også kan give yderligere oplysninger om VVM-processen.

Frist for idéer og forslag:
Ideer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Aarhus senest den 7. marts 2012 kl. 12.00.

Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail:

Angør venligst navn og adresse samt journalnummer MST-1274-00041