Dong Energy Power, Kyndbyværket. Påbud om måling af lavfrekvent støj

23-02-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Dong Energy Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd.
Klagefristen udløber den 22. marts 2012, kl. 12.00.

Miljøstyrelsen har meddelt Dong Energy Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd.

Afgørelsen

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den mandag den 22. marts 2012 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .