Danish Crown A/S, Sæby: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

29-02-2012

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Sæby miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt til forøgelse af slagtekapaciteten, ombygning af vaskeplads og etablering af udligningskølerum.
Klagefristen udløber: 28. marts 2012 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby miljøgodkendelse til forøgelse af virksomhedens slagtekapacitet fra hidtil 51.000 slagteenheder pr. uge op til 64.200 slagteenheder pr. uge, ombygning af vaskeplads samt etablering af yderligere udligningskølerum.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her på hjemmesiden. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

- miljøgodkendelse

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 28. marts 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af slagtekapaciteten mv. på Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til

Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 28. marts 2012.

Klagegebyr:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser  koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .