Vald. Birn A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

11-12-2012

Vald. Birn A/S, Holstebro har søgt om miljøgodkendelse til at udvide produktionskapaciteten af briketter af dæktråd, metalspåner og grafit, herunder udskiftning af briketanlægget.
Frist for bemærkninger: 8. januar 2013 kl. 16.00

Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro har søgt om miljøgodkendelse til at udvide produktionskapaciteten af briketter af dæktråd, metalspåner og grafit, herunder udskiftning af briketanlægget.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. 72 54 40 00 eller .

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 8. januar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.