Rockwool, Vamdrup: Ansøgning om miljøgodkendelse

19-12-2012

Rockwool, Vamdrup har søgt om miljøgodkendelse til midlertidig lempelse af grænseværdier for udledning af HCl (hydrogenchlorid) gennem skorstenen.
Frist for kommentarer: 16. januar 2013 kl. 16.00

Rockwool, Industrivej 9, 6580 Vamdrup har søgt om miljøgodkendelse til midlertidig lempelse af grænseværdier for udledning af HCl (hydrogenchlorid) gennem skorstenen. Grænseværdien ønskes lempet ind til den 1. august 2013.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
eller på mail til

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 16. januar 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.