Miljøgodkendelse af hurtigfærgerute Sj. Odde - Aarhus

21-12-2012

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Aarhus, der skal besejles af HSC Dolphin Jet

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Aarhus, der skal besejles af HSC Dolphin Jet. Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til:

Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Klagen skal sendes til Miljøstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 18. januar 2013.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
tlf. 72 54 40 00

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Du kan se miljøgodkendelsen med bilag her:

Miljøgodkendelse Dolphin Jet
Bilag 1 til Dolphin Jet godkendelse
Bilag 2 til Dolphin Jet godkendelse  
Bilag 3 til Dolphin Jet godkendelse