Måde Deponi – Deponi Syd I/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

04-12-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Måde Deponi, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø. Klagefristen udløber d. 2. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Måde Deponi, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø.

Det fælleskommunale selskab Deponi Syd I/S overtog pr. 1. januar 2011 den aktive deponeringsenhed 3 A.1 og arealer for etablering af nye deponeringsenheder på Måde Deponeringsanlæg.

På baggrund af nævnte forhold er der foretaget en revurdering af gældende miljøgodkendelse for Måde Deponeringsanlæg.
Der er truffet afgørelse vedrørende drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsenhed 3 A.1.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Odense. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40. 5220 Odense SØ, eller , hvor den skal være modtaget senest den 2. januar 2013 kl. 16.00.
Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af Måde Deponi - Deponi Syd I/S