Maabjerg Energy Concept (MEC): Forslag til kommuneplantillæg m.v.

05-12-2012

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), der muliggør etablering af Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Måbjerg, i Holstebro Kommune
Frist for indsigelser og bemærkninger: 30. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), der muliggør etablering af Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Måbjerg, i Holstebro Kommune.

Baggrunden for planforslaget er, at Maabjerg Energy Concept, der er et konsortium med flere ejere, ønsker at etablere flere energiproducerende enheder i et koncept, hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt gennem nyttiggørelse og af masse- og energistrømmene mellem følgende enkelte anlæg:

- Maabjerg Bioethanol (nyetablering)
- Måbjergværket med Renescience (udvidelse af eksisterende anlæg)
- Maabjerg BioEnergy og Biogasopgraderingsanlæg (udvidelse af eksisterende anlæg)

Synergien mellem de forskellige enkeltanlæg understøttes ved, at affald/biprodukter fra en proces kan anvendes som råvarer i en anden proces eller afsættes som gødning eller til andre industrier.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres udkast til en VVM-tilladelse for det samlede Maabjerg Energy Concept samt udkast til tre godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven til de enkelte anlæg.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- forslag til kommuneplantillæg
- VVM-redegørelse
- udkast til VVM-tilladelse
- udkast til miljøgodkendelse for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen
- udkast til miljøgodkendelse for Måbjergværket med Renescience
- udkast til miljøgodkendelse for Maabjerg Bioethanol

Frist for indsigelser og bemærkninger:
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelser skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 30. januar 2013 kl. 16.00.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr.: MST-1274-00041

Det bemærkes at Holstebro Kommune i samme periode fremlægger forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for området som muliggør MEC’s etablering. Kommunens materiale kan ses på kommunens hjemmeside www.holstebro.dk