Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager: Behandling af sikkerhedsrapport

13-12-2012

Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt et tillæg til virksomhedens gældende sikkerhedsrapport.
Frist for bemærkninger: 15. januar 2013 kl. 16.00

Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt et tillæg til virksomhedens gældende sikkerhedsrapport.
Tillægget omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld i forbindelse med en påtænkt genudskylning af kaverne To-9.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Viborg Brandvæsen, Midt- og Vestjyllands Politi og Miljøstyrelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. 72 54 40 00
eller

og skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 15. januar 2013 inden kl. 16.00