DuPont Nutrition Biosciences Aps: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

20-12-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences kan foretage ændre brændsel på kedel 4 fra kul til en blanding af kul og træpiller, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 17. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage ændre brændsel på kedel 4 fra kul til en blanding af kul og træpiller, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til  Miljøstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 17. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Afgørelse om ingen godkendelsespligt på DuPont Nutrition Biosciences Aps